ontmaskerde stad: Verbrugge & Marx

donderdag 8 november

Ontmaskerde stad. Een avond met Ad Verbrugge & Annette Marx

Ad Verbrugge maakt zich zorgen over de traditionele (gezins)waarden in onze moderne liberale samenleving. Hij propageert daarom het communitarisme, op velerlei gebied, vooral ook cultureel. Ook als gitarist gaat zijn aandacht uit naar de manier waarop jongeren omgaan met de staat van verwarring waarin de huidige samenleving zijns inziens verkeert. Helpt kunst ons te overleven?

Annette Marx stelt dat het telkens opnieuw uitvinden van de Europese stad resulteert in steden die zich voordoen als een klassiek fenomeen binnen een steeds generieker wordende globale stedelijke omgeving. Tegelijkertijd zijn steden ook de broedplaatsen voor de creatieve industrie aan het worden. Die twee moeten bij elkaar gebracht worden: de façade als interface.

Datum: donderdag 8 november
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg
Kosten: gratis

Comments are closed.

Copyright 2023 Façade 2017 · RSS Feed · Inloggen