ontmaskerde stad: Wijnberg & Schoenmakers

dinsdag 9 oktober

Ontmaskerde stad. Een avond met Rob Wijnberg en Mariet Schoenmakers

Rob Wijnberg publiceert veelvuldig over jongerencultuur, vrijheid van meningsuiting en de gapende kloof tussen bestuurders en publiek. Een kloof die evengoed zou kunnen bestaan tussen architecten, de vormgevers van de openbare ruimte en het publiek. Bovendien is kunst een linkse hobby geworden. Hoe kan dit gat gedicht worden, zonder te vervallen in de oude reflex van autocratie.

Mariet Schoenmakers is als projectontwikkeaar dagelijks betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen in tal van Nederlandse steden. In Zeeland werkte ze lange tijd tegen de stroom in aan de herschepping van het Vlissingse Scheldekwartier, waarvan de eerste resultaten zichtbaar worden.  De stad als drager van poezie en verlangen. Hoe het historische beeld een enthousiasmerende werking heeft op bewoners.

Datum: dinsdag 9 oktober
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg

Toegang gratis

Comments are closed.

Copyright 2023 Façade 2017 · RSS Feed · Inloggen