architectuursymposium

Façade 2012 laat deelnemers en bezoekers vanuit verschillende disciplines (beeldende kunst, architectuur, stedenbouw) en op verschillende niveaus kijken naar de maakbaarheid en de leefbaarheid van de stad. Centraal staan hierbij de stad Middelburg, het begrip authenticiteit en de invloed daarvan op de beleving van de stad.

Sectoroverstijgende samenwerking
In sectoroverstijgende samenwerking en co-creatie is invulling gegeven aan de twee dagen: CBK Zeeland met Façade 2012, N.V. Economisch Impuls Zeeland met CURA-B en Scoop hebben de handen ineen geslagen om dit symposium gezamenlijk vorm te geven. Daardoor worden informatie, inspiratie en verdieping samengebracht in een boeiend programma waarbij aandacht is voor zowel het grote geheel als de private omgeving.
Middelburg, het uitgangspunt van het symposium, geldt als een pittoreske toeristische trekpleister. Het staat bij de meeste mensen te boek als een mooie monumentale stad. Maar zoals met veel imago’s, wringt dit met de werkelijkheid. Veel toeristische publicaties roemen Middelburg als monumentenstad, maar gaan daarbij voorbij aan het feit dat veel van deze monumenten dateren uit de naoorlogse wederopbouw.

Dag 1 – donderdag 25 oktober
Identiteit en maakbaarheid van de stad

Middelburg is exemplarisch voor een nationaal verschijnsel, waar renovatie en herbouw van oude Nederlandse steden op gespannen voet staat met vraagstukken rond authenticiteit. Internationaal woeden al jaren felle discussies over modernismen versus historiserend bouwen, over planologie versus burgerinspraak. De kunstenaars en architecten in Façade 2012 benaderen authenticiteit zo veel mogelijk vanuit uiteenlopende invalshoeken. Dat geeft veelstemmigheid en biedt ruimte om over beladen begrippen als ‘nep’ en ‘namaak’ te discussiëren. Bekijk het hele programma.

Dag 2 – vrijdag 26 oktober
Leefbaarheid van de stad

Hoe wij de omgeving beleven hangt van veel factoren af. Van de stad als maakbare omgeving richten wij ons deze dag op de leefbaarheid van de stad, om vervolgens de beweging te maken van de leefbaarheid van de buitenruimte naar die van de binnenruimte: de zorgomgeving. Het ochtendprogramma past daarmee in de reeks inspiratiesessies van CURA-B rond innovaties in de zorg. Het inspirerende programma omvat de leefbaarheid van de stad, wonen en zorg, een langetermijnvisie en de healing environment, een zorg filosofie waarbij de beleving van gebouwen centraal staat. Bekijk het hele programma.

Op beide dagen is ruimte in het programma gelaten om de installaties van Façade 2012 te bekijken.


Inschrijven

Deelname aan het symposium is gratis, inclusief lunchInschrijven kan via de mail info@cbkzeeland.nl, telefonisch 0118-611443 of per post: CBK Zeeland, Balans 17, 4331 BL Middelburg. Let op! In verband met de organisatie is het wel noodzakelijk om voor 23 oktober in te schrijven voor het symposium.

 

Comments are closed.

Copyright 2023 Façade 2017 · RSS Feed · Inloggen