about…

Van 17 augustus t/m 18 november vindt Façade 2012 plaats in de binnenstad van Middelburg: een grote kunst- en architectuurmanifestatie. Organisator is CBK Zeeland.

Façade 2012 takes place in the city centre of Middelburg, the Netherlands from 17 August until 18 November. CBK Zeeland is the party that organises this big art and architecture event. For English info, please see far below.

zicht op middelburg vanaf toren stadhuis

Façade 2012
Façade 2012 bestaat uit een kunstroute door Middelburg met veertien spectaculaire ingrepen in het stadsgezicht door internationaal opererende kunstenaars. Deze op de architectuur geënte installaties zijn ingebed in een parallelprogramma dat in gaat op vragen hoe Middelburg als casus exemplarisch is voor de Nederlandse stad van de 21e eeuw. Centraal staat het begrip authenticiteit. Daarnaast wordt ingegaan op de maakbaarheid van de stad en city branding. De installaties verwonderen, betoveren en verbeelden, maar zetten ook aan tot nadenken over hoe Middelburg er vandaag de dag uitziet.

Middelburg
Middelburg geldt als een pittoreske toeristische trekpleister. Het staat bij de meeste mensen te boek als een mooi oud stadje, een geliefde woonplek, goed voor een fijn dagje uit. Aan dit imago is – letterlijk – decennia lang gebouwd. Maar zoals met veel imago’s, wringt dit met de werkelijkheid. Veel toeristische publicaties roemen Middelburg als monumentenstad en gaan voorbij aan het feit dat veel van het beschermd Stadsgezicht dateert uit de naoorlogse wederopbouw. Een echte stadsgeschiedenis – de beschieting van Middelburg in 1940 en de daaropvolgende brand die honderden panden verwoestte – wordt daarmee uitgewist.

Architectuur en authenticiteit
Middelburg is hiermee een sprekend voorbeeld voor een thema dat sinds vorige eeuw in de kunst- en architectuurwereld opduikt: authenticiteit. Vorige eeuw werd dit een belangrijk onderzoeksgebied in de beeldende kunst, tegenwoordig is het leidend in een discours rond architectuur en city branding. Façade 2012 brengt deze manieren van denken bij elkaar.

Meer Façade 2012 in België
Façade 2012 is een grote internationale kunstmanifestatie die uniek is voor Zeeland en van belang is voor Nederland en België. CBK Zeeland is de initiator van Façade 2012 en zet dit op in samenwerking met tal van partijen. Façade 2012 vindt tevens plaats in de Belgische steden Aalst (Netwerk, Centrum voor hedendaagse kunst) en Waregem (BePart). Het doel van Façade 2012 is te laten zien dat beeldende kunst de mogelijkheden geeft om anders naar de omgeving te kijken, dat het de stad verlevendigt en een economische impuls kan zijn.

 


 

Façade 2012 in English

bovenaangezicht middelburg

Façade 2012 consists of an art route through Middelburg, with fourteen spectacular interferences in the cityscape by internationally renowned artists. These installations which are engrafted onto architecture fit into a side programme that examines the question how the case of Middelburg is exemplary for the Dutch city of the 21st century. Central to the Façade art event is the concept of authenticity. Other themes will include the ‘makeability of the city’, ‘big (useless) works’ and ‘city branding’. The installations make you wonder, enchant you, and capture your imagination. But they also make you think about what you see and about the role of (façade) architecture in city branding as an experience economy.

Middelburg
Middelburg is seen as a picturesque tourist hotspot. Many people see it as a beautiful ancient town, a great place to live, a lovely destination for a day trip. This image has been built up – literally – over decades. But, as with many images, there is a friction with reality. Many publications aimed at tourists praise Middelburg as a city of monuments and neglect the fact that many of these monuments date from the post WWII restoration. This effaces a real historical fact – the bombardment of Middelburg in 1940 and the ensuing fire that ruined hundreds of buildings.

Architecture and authenticity
This makes Middelburg exemplary of a theme that has often appeared in the world of art and architecture since the last century: authenticity. In the last century this became an important research notion in visual arts and nowadays it is a main subject in a discourse on architecture and city branding. Façade 2012 unites these ways of thinking.

Façade 2012 in Belgium
Façade 2012 is a large international art event that is unique for the Dutch province of Zeeland and has national as well as international appeal. CBK Zeeland is the initiator of Façade 2012 and sets the programme up with many different parties. Façade 2012 also takes place in Belgium in Aalst (Netwerk, Centrum voor hedendaagse kunst) and Waregem (BePart). The aim of Façade 2012 is to show that visual arts enable you to look at your surroundings in a different way, that they can make a town come to life and that they can cause an boost of the economy.

Copyright 2021 Façade 2017 · RSS Feed · Inloggen