ketter of hervormer?

Niet alle geschiedenis van een stad als Middelburg haalt de geschiedenisboeken. Zo ook het verhaal van Tanchelm. Tanchelm wordt beschouwd als één van de belangrijkste ketters van de Lage Landen. Na de strijd om Kamerijk vestigde hij zich nabij Middelburg en koos hij ervoor zijn leven te wijden aan de prediking. Hij predikte in Zeeland en Antwerpen.  Het gerucht gaat dat Tanchelm in 1115 door een priester werd vermoord in Antwerpen.

Een aantal priesters in die tijd stond erom bekend het niet zo nauw te nemen met geld of seks. Zo waren er gehuwde priesters en priesters die hun positie inkochten. Tanchelm trad hier tegen op, hij zag dit als zijn missie. Hij schijnt gelovigen te hebben opgeroepen geen giften meer te doen en ook niet ter communie te gaan bij deze ‘valse profeten’. Dit veroorzaakte een botsing met de kerk. Tanchelm ondermijnde de positie van de kerk en bovendien zag ze haar inkomsten teruglopen.

Tanchelm werd al snel van ketterij beschuldigd en vormde zelfs na zijn dood nog een grote bedreiging voor de kerk. St. Norbertus, stichter van de orde der norbertijnen, werd in 1124 naar Antwerpen gezonden om het tanchelisme te bestrijden.  Maar was Tanchelm wel een ketter of misschien eerder een hervormer?

Deze in de vergetelheid geraakte geschiedenis inspireerde Joost van der Toorn in zijn ontwerp voor Façade 2012.

Triumph des heiligen Norbert über Tanchelm

Comments are closed.

Copyright 2022 Façade 2017 · RSS Feed · Inloggen