Sarah & Charles

Het werk van het Brusselse kunstenaarsduo Sarah & Charles (1981 & 1979) is bij uitstek multidisciplinair: installaties, sculpturen en video’s wisselen af met soundscapes, performances en fotografische werken. De voorbije jaren werkten ze ook intensief aan kunstintegratie in openbare ruimte en creëerden ze verschillende scenografische concepten.

Portret Sarah & CharlesVoornamelijk persoonlijke herinneringen en ervaringen vormen de aanleiding tot een nieuw werk, zonder dat dit betekent dat hun werk anekdotisch wordt. Integendeel: initiële ideeën worden geobjectiveerd tot archetypes, wat zich vervolgens vertaalt in een geabstraheerde beeldtaal, om zo finaal de herkenbaarheid door en participatie van de toeschouwer te verhogen.

Waar hun vroegere werk een hoge graad van realisme behield, focust hun recente artistieke onderzoek zich eerder op de structuur van een mogelijke narratief.

Website Sarah & Charles


Sarah Deboosere (Brussels, 1981) and Charles Blondeel (Brussels, 1979) feel strongly about a lot of common theories and chose to express them as a duo. Charles and Sarah started working together in 2001. Together they made various installations and videos. Charles Blondeel and Sarah Deboosere worked on ‘Overcas’t, ‘The Waiting room’, ‘Untitled Explosions’, ‘Co-mu-mi-fication’, ‘Framing’ and  ‘Dayz ov ‘r livez’.

Website Sarah & Charles

Comments are closed.

Copyright 2023 Façade 2017 · RSS Feed · Inloggen